ABC MondzorgEen Softwarehuis & Adviesbureau voor mondzorg praktijken.

Kleine organisatie in Maastricht van enthousiaste specialisten op diverse elkaar flankerende gebieden. 

Software: Visutaal is ons eigen in huis ontwikkeld kwaliteit management systeem voor de tandarts praktijk. 

Advies: Gespecialiseerd in pragmatische begeleiding van de praktijk op basis van ruime ervaring en kennis van mens, organisatie en systemen. Gebaseerd op langjarige tandheelkundige ondernemerservaring. 

Haal meer uit uw praktijk!

ABC Mondzorg is de specialist die u ondersteunt in de totale bedrijfsvoering van uw praktijk. Het is onmiskenbaar dat onze specialisten grote affiniteit hebben met de mondzorg. Het team bestaat naast bedrijfskundigen en coaches, uit mensen afkomstig uit het vak: tandartsen die precies weten waar een praktijk behoefte aan heeft. Maar ook waar uw praktijk aan moet voldoen. We zijn niet alleen multidisciplinair, maar hierdoor ook materie deskundig. 

 

 

Voelt u dat het beter kan?

Allereerst bent u als praktijkhouder verantwoordelijk voor de dagelijkse praktijkvoering. Tijdens uw werk doen zich constant situaties en problemen voor, waar u niet direct een oplossing of tijd voor heeft. Onze adviseurs kijken met een frisse blik op uw praktijkvoering.

Wellicht heeft u behoefte aan praktijkuitbreiding of juist beëindiging. Heeft u prangende financiële vraagstukken of juist ondersteuning op het personele vlak? Onze adviseurs, die zelf letterlijk achter de behandelstoel hebben gezeten, voelen uw behoefte.

Praktijkscan op maat

Om een goed beeld te krijgen van uw praktijk, heeft ABC Mondzorg een praktijkscan ontwikkeld. Hiermee brengen we uw feitelijke praktijksituatie in beeld. Zo weten we precies waar u en uw praktijk behoefte aan heeft en waar de knelpunten zitten. Door middel van een vragenlijst, het bezoeken van uw praktijk, het waarnemen en analyseren van uw praktijksituatie, stellen wij een rapportage op die uitvoerig met u besproken wordt. We optimaliseren samen met u uw totale bedrijfsproces wat leidt tot een beter resultaat.

In conditie blijven

Kortom, ABC Mondzorg verrast u met een veelzijdige aanpak, die u als praktijkhouder rust geeft. Zo kunt u zich volledig richten op uw patiënten en wij op uw conditie. Wilt u ook eens kennismaken met één van onze adviseurs? Of wilt u ook eens helder krijgen hoe uw praktijk er voor staat? Neem dan contact op met de adviseurs van ABC Mondzorg.

ABC Mondzorg helpt u graag met:

Praktijkvoering

Heeft u een heldere kijk op uw praktijk? Laat u ondersteunen door een adviseur, die zelf uit het vak komt en op een verfrissende wijze kijkt naar uw praktijkvoering

Wet- en regelgeving

Heeft u alle risico’s op een rijtje? Waarborg de kwaliteit van uw praktijk. Zorg ervoor dat uw praktijk geprotocolleerd is.

Marketing en Communicatie

Bent u voldoende sensitief? Een patiënt is een klant. Het goed uitoefenen van uw vak is een non issue. Uitstraling en communicatie zijn belangrijke ingrediënten voor klantbinding.

Strategie en Ondernemerschap

Wat zijn uw ambities? Vaak vergeten we in de waan van de dag vooruit te kijken. Belangrijk is om uw ambities te volgen en vast te houden aan uw strategie. Maar heeft u dat alles in uw vizier?